loader

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON MUSIIKIN, TAITEEN JA KULTTUURIN TUTKIMUKSEN LAITOKSELLA TEHTY MUSIIKKITERAPIATUTKIMUS

Snape, Nerdinga 2020, Jyväskylän yliopisto

Building bridges: Exploration of music analysis methods in improvisational music therapy research and clinical work 

Väitöskirjan verkkojulkaisu (pdf)

Campbell, Elsa A. 2019, Jyväskylän yliopisto

Vibroacoustic treatment and self-care for managing the chronic pain experience: An operational model

Väitöskirjan verkkojulkaisu (pdf)

Brabant, Olivier 2018, Jyväskylän yliopisto

Hengitysharjoituksella lisätehoa musiikkiterapiaan - Using altered states of consciousness in improvisational music therapy: The potential of resonance frequency breathing

Väitöskirjan verkkojulkaisu (pdf)

Niemelä, Merja 2016, Jyväskylän yliopisto

"Lauletaan vaan yhdessä, pojat!" : musiikki ja identiteetti sotiemme veteraanien ryhmämusiikkiterapiassa

Väitöskirjan verkkojulkaisu (pdf)

Hakomäki, Hanna 2013, Jyväskylän yliopisto

Storycomposing as a path to a child's inner world : a collaborative music therapy experiment with a child co-researcher

Väitöskirjan verkkojulkaisu (pdf) 

Forsblom, Anita 2012, Jyväskylän yliopisto

Experiences of music listening and music therapy in acute stroke rehabilitation

Väitöskirjan verkkojulkaisu (pdf)

Punkanen, Marko 2011, Jyväskylän yliopisto

Improvisational music therapy and perception of emotions in music by people with depression

Väitöskirjan verkkojulkaisu (pdf)

Alanne, Sami, 2010, Sibelius-Akatemia

Music psychotherapy with refugee survivors of torture : interpretations of three clinical case studies

Väitöskirjan verkkojulkaisu (pdf) 

Saukko, Päivi 2008, Jyväskylän yliopisto

Musiikkiterapian tavoitteet lapsen kuntoutusprosessissa

Väitöskirjan verkkojulkaisu (pdf) 

Ala-Ruona, Esa 2007, Jyväskylän yliopisto

Alkuarviointi kliinisenä käytäntönä psyykkisesti oireilevien asiakkaiden musiikkiterapiassa: strategioita, menetelmiä ja apukeinoja

Väitöskirjan verkkojulkaisu (pdf) 

Syvänen, Kari 2007, Jyväskylän yliopisto

Vastatunteiden dynamiikka musiikkiterapiassa

Väitöskirjan verkkojulkaisu (pdf)

Hairo-Lax, Ulla, 2005, Sibelius-Akatemia

Musiikkiterapiaprosessin merkittävät tekijät ja merkittävät hetket päihteettömän elämäntavan tukijoina

Väitöskirjan verkkojulkaisu (pdf)

Kontu, Elina, 2004, Helsingin yliopisto

Mielen ja musiikin ikkunat autismiin. Mielen teoria ja kommunikaatiosuhde - tapaustutkimuksia

Väitöskirjan verkkojulkaisu (pdf)

Ahonen, Heidi 1998, Joensuun yliopisto

"Musiikillinen dialogi" ja muita musiikkiterapeuttien työskentelytapoja ja lasten musiikkiterapian muotoja.

Väitöskirja

Erkkilä, Jaakko, 1997, Jyväskylän yliopisto

Musiikin merkitystasot musiikkiterapian ja kliinisen käytännön näkökulmista.

Lehtonen, Kimmo, 1986, Turun yliopisto

Musiikki psyykkisen työskentelyn edistäjänä: Psykoanalyyttinen tutkimus musiikkiterapian kasvatuksellisista mahdollisuuksista.