loader

Marjariitta Almgren
Musiikkiterapeutti, Vibroakustinen hoitaja, Musiikkipedagogi
Musiikkikeskus Empaatti oy
Kotisivu: www.empaatti.fi
puh: 040-7656600
e-mail: marjariitta(NO SPAM)luukku.com
Työskentelyalue: Itä-Savo, Etelä-Savo
Toimitilat: Mikkelissä (Ihastjärventie 34 A,50970 Mikkeli) ja Savonlinnassa
Kohderyhmä:Psyykkisesti oireilevat lapset, nuoret ja aikuiset, neurologinen kuntoutus, RGM menetelmä neurologisessa kuntoutuksessa
Yksilö- ja ryhmämusiikkiterapiaa, FA-tuoliasiakkaat
Sopimus Kelan, Essoten ja Sosterin kanssa

Kristiina Eemola
Musiikkiterapeutti, Neuropsykiatrinen valmentaja, Musiikkipedagogi, Lähihoitaja
Tahos Oy
puh: 050-3122216
Kotisivu: www.tahos.fi
e-mail: kristiina.eemola(NO SPAM)tahos.fi
Toimitilat: Louhostie 4 a, 80140 JOENSUU
Työskentelyalue: Joensuu ja sen lähikunnat. Myös koti-, koulu-, laitoskäynnit ym. mahdollisia.
Sopimukset Kelan ja Siunsoten kanssa.

Sini Hukkanen
Musiikkiterapeutti, sairaanhoitaja, kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
Musiikkiterapia Sinisoundi
puh: 050-5911109
e-mail: sini.hukkanen(NO SPAM)gmail.com
Kotisivu: www.sinisoundi.fi
Työskentelyalue: Kuopio ja lähialueet
Toimitila: Sepänkatu 9, 70100 Kuopio
Yksilö- ja ryhmäterapia
Sopimus KELAn kanssa palveluntuottajana 16-25 vuotiaiden kuntoutuspsykoterapiasta musiikkiterapiana toteutettuna
Kohderyhmät: Nuoret, nuoret aikuiset, aikuiset ja seniorit, depressioon ja ahdistukseen liittyvä oireilu, erilaisiin elämän siirtymäkohtiin liittyvä psyykkinen oireilu, itsetunnon ja oman pystyvyyden vahvistaminen, neurologiset ongelmat ja kehitysvammaiset.

Sirkka-Liisa Immonen
Musiikkiterapia- ja koulutuspalvelut
psykiatrinen sairaanhoitaja, TTM (opettaja), ETK, ensiavun ja terveystiedon kouluttaja, MTEA-mielenterveyden ensiavun kouluttaja, neuropsykiatrinen valmentaja.
puh: 044-5247679
e-mail: sirkkaliisaimmonen2(NO SPAM)gmail.com
Kotisivu: https://www.kivamusa.fi
Kelan palveluntuottajarekisterissä nuorten musiikkiterapiapalvelut ja Kelan Nuotti-valmennus. Itä-Suomen Aluehallintoviraston (AVI) Terhikki-rekisterissä sairaanhoitaja.
Työskentelyalue: Pohjois-Savon alue
Vastaanotto: palveluntuottajana asiakkaan toimitiloissa tai omissa toimitiloissa sopimuksen mukaan.

Heidi Jumppanen
Vaalijalan kuntayhtymän musiikkiterapeutti
Osaamis- ja tukikeskus
puh. 044-3899757 (työ) tai 044-0180676
www.vaalijala.fi
Työskentelyalue: Vaalijalan Osaamis- ja tukikeskus, tarvittaessa
maksusitoumuksin esimerkiksi musiikkiterapiatarpeen arvioinnit Vaalijalan
poliklinikat (Etelä-Savo, Keski-Savo ja Pohjois-Savo) ja jäsenkunnat
https://vaalijala.fi/jasenkunnat

Niina Karttunen
Musiikkiterapeutti, Neuropsykiatrinen valmentaja, Lähihoitaja
Tahos Oy
puh: 045-6461533
Kotisivu: www.tahos.fi
e-mail: niina.karttunen(NO SPAM)tahos.fi
Toimitilat Louhostie 4a, 80140 JOENSUU,
koti-, koulu-, laitoskäynnit ym. mahdollisia
Työskentelyalue: Joensuu ja sen lähikunnat
Sopimukset KELAn ja Siunsoten kanssa.

Marjatta Kärjes
Musiikkiterapeutti TMT, fysioterapeutti, fysioterapian lehtori.
puh: 050-5854453
e-mail: marjatta.karjes(NO SPAM)mikkeliamk.fi

Hanna-Kaisa Laakkonen
Musiikkiterapeutti (SUMUKE), neuropsykiatrinen valmentaja, musiikkipedagogi (AMK)
Musiikkipalvelu Affekti Oy
Kotisivu: www.affekti.info
puh: 050-4121220
e-mail: musiikkipalvelu(NO SPAM)affekti.info
Työskentelyalue Pohjois-Karjalan ja Keski-Karjalan alueet
Vastaanotto: Pohjoiskatu 6, 80100 Joensuu
Koti-, koulu ja laitoskäynnit mahdollisia
Sopimus KELAn ja Siun soten palveluntuottajana
Therapy also in English

Hanna Laukkarinen
laaja-alainen Musiikkiterapeutti FM, neuropsykiatrinen valmentaja
Musiikkiterapia Melodica
Kotisivu: www.musiikkiterapiamelodica.com
puh: 040-7494615
e-mail: hanna.laukkarinen(NO SPAM)musiikkiterapia.fi
Työskentelyalue: Mikkeli/Etelä-Savo, toimitilat Mikkelissä, teen myös koulu-/kotikäyntejä
Työkokemus: neurologisista ja psykiatrisista ongelmista kärsivät lapset, nuoret ja aikuiset. Yksilö- ja ryhmämusiikkiterapiaa. Koulutusta ja vertaisryhmien vetoa. Kommunikaatiopainonotteista ja psykodynaamista musiikkiterapiaa. Myös fysioakustista tuolihoitoa. 
Toimin myös Mikkelissä osana yksityistä hoitavaa tiimiä lastensuojeluasiakkaille kts. www.nuortenhoitopiste.com
Sopimus Kelan kanssa palveluntuottajana

Niina Pirinen
Musiikkiterapeutti, sosionomi, kuntohoitaja
Sydämen Sävel Terapia
Kotisivu: www.sydamensavelterapia.fi
puh: 045-3445910
e-mail: niina.pirinen(NO SPAM)telemail.fi
Työskentelyalue: Joensuun seutu. Toimitila Reijolassa, Joensuussa, mutta toimin myös palvelunostajan osoittamissa tiloissa Joensuussa ja ympäristökunnissa.
Sopimus Kelan kanssa palvelujen tuottajana

Kari Riikkilä
Musiikkiterapeutti, psykoterapeutti, työnohjaaja, FM
Therabit Ky
puh: 0400-313721
e-mail: kaririikkila(NO SPAM)gmail.com
Kotisivu: https://www.therabit.info/
Vastaanotto: Kirkkotie 15, 76150 Pieksämäki, tarvittaessa toimin myös tilaajan osoittamissa tiloissa   
Työskentelyalue: Pieksämäki ympäristöineen
Yksilö- ja ryhmäterapiat, työnohjaukset, arvioinnit, koulutukset ja konsultaatiot
Työkokemus: lasten, nuorten ja aikuisten psyykkisten ja neurologisten häiriöiden terapia, koulutus ja tutkimus, yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjaus

Merituuli Lasonpalo
Musiikkiterapeutti, Vibroakustinen hoitaja
Musiikkikeskus Empaatti oy
Kotisivu: www.empaatti.fi
puh: 045-1332373
e-mail: heidi.simos123(NO SPAM)gmail.com
Työskentelyalue: Itä-Savo, Etelä-Savo
Toimitilat: Mikkelissä ja Savonlinnassa
Kohderyhmä: psyykkisesti oireilevat lapset, nuoret ja aikuiset, kehitysvammaiset, neurologinen kuntoutus, RGM menetelmä neurologisessa kuntoutuksessa, Parkinson, Avh, ym
Yksilö-ja ryhmäterapia, Fysioakustinen ja Vibroakustinen hoito
Sopimus Kelan, Essoten ja Sosterin kanssa

Mauri Sivonen
Musiikkiterapeutti, työnohjaaja, FM
puh: 050-3063672
e-mail: mauri.sivonen(NO SPAM)pp2.inet.fi
Työskentelyalue: Itä-Suomi, Joensuu
Sopimus Kelan kanssa palvelujen tuottajana.
Toimii musiikkiterapeuttina, kouluttajana ja työnohjaajana.

Nina Sjöstedt
Musiikkiterapeutti, TMT, laaja-alainen, sosionomi
puh: 050-3000334
e-mail: nina.sjostedt(NO SPAM)dnainternet.net
kotisivu: http://musiikkiterapia.omasivu.fi
Työskentelyalue: Kuopio ja lähialueet
Vastaanotto: Puistokatu 6 T 6, 70110 Kuopio
Kelan palveluntuottaja

Olli Turunen
Musiikkiterapeutti, lasten- ja nuorten erityisohjaaja, NEPSY-valmentaja
Kasvunpolku Oy
puh: 040-1528526
e-mail: olli.turunen(NO SPAM)kasvunpolku.fi
Työskentelyalue: Itä-Suomi
Kohderyhmät: kuntoutuspsykoterapia 16-25 v., vaativa lääkinnällinen kuntoutus, neurologinen kuntoutus, kehitysvammaiset, erityismusiikkioppilaat, jne.
Yksilö- ja ryhmäterapia, GIM-musiikkiterapia
Sopimus KELAN kanssa palveluntuottajana 16-25 vuotiaiden kuntoutuspsykoterapiasa.
Terapeutilla säännöllinen työnohjaus työn laadun varmistamiseksi.