loader
Riikka Karvonen
Musiikkiterapia Lento.
puh.050-5357573
Kotisivu: www.musiikkiterapialento.fi
Työskentelyalue: Jyväskylän seutu
Kohderyhmä: lapset, nuoret, aikuiset ja vanhukset
Yksilö ja ryhmäterapia, musiikkiterapia- arviointi sekä vanhempien ohjaus.
Työskentelen tällä hetkellä asiakkaan osoittamissa tiloissa, esimerkiksi: koulut, päiväkodit tai tarvittaessa myös vuokraamissani tiloissa.
Sopimus Kelan kanssa palvelun tuottajana (Kuntoutuspsykoterapia 16-25-vuotiaat)

Riitta Koski-Helfenstein
Musiikkiterapeutti FM, Musiikkipedagogi AMK
T:mi MUSAIIKKI Musiikkiterapia & Musiikkikasvatus
puh. 050-5259113
e-mail: musaiikki(NO SPAM)gmail.com
Toimitila: Tuomaantie 3, 40520 Jyväskylä, toimin myös asiakkaan osoittamissa tiloissa
Työskentelyalue: Jyväskylän seutu
Kohderyhmät: lapset, nuoret, aikuiset ja perheet (psyykkiset oireet, neurologiset ongelmat, autismi, eri vammaisryhmät) 
Palvelut: yksilö- ja ryhmäterapiat, musiikkiterapia-arviointi
Sopimus Kelan kanssa palveluntuottajana (musiikkiterapia vaikeavammaisten lääkinnällisenä kuntoutuksena sekä 16-25-vuotiaiden kuntoutuspsykoterapiana)

Tuomas Lallukka
musiikkiterapeutti, laaja-alainen erityisopettaja KM, kulttuuurituottaja AMK
Hyvinvointia Aalloista
puh. 045-78332543
e-mail: tuomas.lallukka(NO SPAM)aalloista.fi
Toimitila: Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1, 40100 Jyväskylä
Työskentelyalue: Jyväskylän seutu
Yksilö- ja ryhmäterapiat, vibroakustinen hoito, soitonopetus ja bändiohjaus
Palvelutuottajasopimus Kelan kanssa (kuntoutuspsykoterapia 16-25v.)

Hannu Manninen
Musiikkiterapeutti, psykoterapeutti ja työnohjaaja.
puh: 040-5248918
e.mail: ht.manninen(NO SPAM)luukku.com
Yksilö- ja ryhmäterapiat, musiikkiterapian työnohjaus, työyhteisöjen työnohjaus.
Omat toimitilat, mutta tulen myös asiakkaan kotiin, päiväkotiin tai kouluun.
Työkokemus: Kokopäiväisenä musiikkiterapeuttina vuodesta 1987.
Lasten-, nuoriso- ja aikuispsykiatria, kehitysvammaiset, ADHD.
Sopimus Kela:n palvelun tuottajana.

Merja Niemelä
Musiikkiterapeutti, YTM (sosiologia), FT (musiikkiterapia)
puh: 040-3503312
e-mail: merja.niemela(NO SPAM)musaterapia.fi
Kotisivu: www.musaterapia.fi
Työskentelyalue: Keski-Suomi
Yksilöllistä ja ryhmämuotoista musiikkiterapiaa asiakaslähtöisesti monipuolisesti musiikkiterapian menetelmiä soveltaen.
Myös musiikkiterapia-arvioita sekä opetusta ja konsultointia.
Erityisosaamisalueita ikääntyneiden, aistivammaisten, kehitysvammaisten lasten ja nuorten musiikkiterapia ja bänditoiminta.
Musiikkiterapia toteutetaan työtilassani Kuokkalassa tai asiakkaan tarjoamissa tiloissa (päiväkoti, koulu, palvelutalo, koti), jolloin toiminnan siirtovaikutukselle on hyvät mahdollisuudet ja vuorovaikutus sidosryhmien kanssa toteutuu.
Sopimus Kelan kanssa musiikkiterapiapalvelujen tuottamisesta.

Ritva-Liisa Tiihonen
Musiikkiterapeutti, KM
Tmi Sävelsilta
puh: 0400-652969
e-mail: savelsilta(NO SPAM)luukku.com
Kotisivu: www.savelsilta.net
Työskentelyalue: Jyväskylän seutu ja Jämsä
Kohderyhmät: psyykkiset häiriöt ja tunne-elämän ongelmat, puheen ja lukemisen vaikeudet, autismi, kehitysvammaiset. Lapset, nuoret ja aikuiset.
Sopimus Kelan kanssa palveluntuottajana vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus sekä 16-25 -vuotiaiden kuntoutuspsykoterapia

Pekka Ukkola
musiikkiterapeutti, psykoterapeutti, FM
puh: 040-5632959
e-mail: pekka.ukkola(NO SPAM)pp1.inet.fi
Työskentelualue: Keski-Suomi
Yksilö-ja ryhmäterapiat, opetus ja työnohjaus
Toimitilat: Tellervonkatu 15, 40100 Jyväskylä ja Haapatie 10, 40800 Vaajakoski
Työkokemus: Aikuis - ja nuorisopsykiatrinen hoitotyö. Musiikkiterapiatyö lasten kanssa (neurologiset ja psyykkiset häiriöt). Opetustyö ja työnohjaus
Erityisosaaminen: Aikuis-ja nuorisopsykiatrinen hoitotyö ja perhetyö.
Sopimus Kelan kanssa palvelujen tuottajana.

Jukka Värri
Musiikkiterapeutti
puh: 050-5493526
e-mail: jukkavarri(NO SPAM)gmail.com
Työskentelyalue: Ääneseutu, Jyväskylä, mutta mahdollisesti myös muu Keski-Suomi.
Toimitilat: Äänekoskella sekä Jyväskylässä, mutta tulen myös luo.
Työkokemus: pitkä kokemus nuorten ja aikuisten psykiatriasta, erilaisisa kehitysvammaisista,
ADHD-, autismi- ja AS-asiakkaista. Olen tehnyt pitkään kehitysvammaisten
musiikkiterapia-arvioita. Työnohjaus on.
Sopimus Kelan kanssa palvelujen tuottajana.

Maarit Ylönen
Musiikkiterapeutti, FM
puh: 040-7455159
e-mail: maaru.ylonen(NO SPAM)pp.inet.fi
Kotisivu: www.aeolina.com
Työskentelyalue: Keski-Suomi
Työkokemus:erityisesti lapsiasiakkaat: kehitysvammaiset, neurologiset häiriöt, psyykkiset häiriöt, opetustyö
Käytössä myös fysioakustinen hoitotuoli.
Sopimus Kelan kanssa palveluntuottajan
Toimitilat osoitteessa Teeritie 7, 41400 Lievestuore, mutta teen töitä myös palvelua ostavan asiakkaan osoittamissa tiloissa.