loader

Antti Asunmaa
Musiikkiterapia Andante
Musiikkiterapeutti, pop-jazz muusikko.
puh: 040-5911363
e-mail: antti.asunmaa(NO SPAM)gmail.com
Kotisivu: www.musiikkiterapia-andante.com
Työskentelyalue: Pääkaupunkiseutu.
Vastaanotto: Kinaporinkatu 11A, Helsinki, Nuijamäki 6 C, Espoo.
Kohderyhmät: Lapset, nuoret ja aikuiset. Yksilö- ja ryhmäterapiaa.
Sopimus Kelan ja HUS:n kanssa palvelujen tuottajana.
Also therapy in english.

Anu Arponen
Musiikkiterapeutti HuK, psykoterapeutti, työnohjaaja
puh: 050-5463066
e-mail: anu.arponen(NO SPAM)musiikkiterapia.fi
Kotisivu: www.anuarponen.fi
Työskentelyalue pääkaupunkiseutu
Sopimus Kelan kanssa palveluntuottajana. Käytössä omat tilat. Teen terapiaa myös tilaajan (esim. koulu) osoittamissa tiloissa. Yksilö- ja ryhmäterapioiden lisäksi työnohjausta ja koulutusta.

Petriina Auramo
Sosionomi, FM, Musiikkiterapeutti
puh: 040-5064130
e-mail: petriina.auramo(NO SPAM)gmail.com
Toimialue: Pääkaupunkiseutu ja Uusimaa
Mahdollisuus hakea HUS-maksusitoumusta (Kuulo-Auris Oy/Petriina Auramo)
Työkokemus:Kuulo-Auris Oy (kuntoutuskurssit lapsille, nuorille ja aikuisille sekä monimuotoryhmäterapia), Kuurojen Palvelusäätiö (yksilöterapioita ja ryhmiä), Kuurojen liitto (Sopeutumisvalmennuskurssit), Musiikkikäsikynkkä-toiminta (Autismikirjon lasten ja heidän perheidensä perhekuntoutusmalli), Petriinan Kuulomuskari + KV 57 ry:n tukimuskarit, erityislasten - ja nuorten yksilöterapiat ja erityismusiikkiryhmiä mm. Keski-Helsingin Musiikkiopistolla (http://www.khmusiikki.fi/fi/ryhmaopinnot/erityisryhmat), Ikäihmisten musiikkipiirit, Dementiavanhusten musiikkiterapiaryhmät, Yksilöterapioita eritasoisesti kehitysvammaisille aikuisille.
Muu työkokemus:Viittomakielinen vauvamuskariryhmä ja viittova perhemuskariryhmä, Muskarityö, perhekerhot ja muu seurakunnan lapsityö.
Säännöllinen työnohjaus.

Sofia Bister
Musiikkiterapeutti, psykoterapeutti, MuM
Terapiapalvelut Safe and Sound
puh: 040–8356965
e–mail: sofia.bister(NO SPAM)safeandsound.fi
Kotisivut: www.safeandsound.fi
Toimitilat: Kinaporinkatu 11, 00500 Helsinki, Sörnäinen.
Työskentelyalue: Pääkaupunkiseutu
Kohderyhmät: Lapset, nuoret ja aikuiset. Yksilö- ja ryhmäterapiaa. Psyykkiset ja
neurologiset häiriöt sekä kehitysvammaiset. 
Sopimus KELA:n js HUS:n kanssa palveluntuottajana.

Jaana Blom
Musiikkiterapeutti, psykoterapeutti, psykologi, yhtye- ja orkesterimuusikko
puh: 050-4135606
e-mail: info(NO SPAM)mielenmaa.fi
Kotisivu: www.mielenmaa.fi
Toimitilat: Kinaporinkatu 11, Sörnäinen
Kohderyhmänä psyykkisesti oireilevat lapset, nuoret ja aikuiset.
Sopimus KELAn ja HUS:n kanssa palvelujen tuottajana.

Anita Forsblom
GIM-Musiikkiterapeutti FT, työnohjaaja (STOry), tanssiliiketerapeutti
puh: 040-5722974
e-mail: musiikkiterapia.anitaforsblom(NO SPAM)gmail.com
Kotisivu: http://musiikkiterapeuttianitaforsblom.nettisivu.org
Työskentelyalue Pääkaupunkiseutu ja Kymenlaakso
Vastaanottotilat: Myyräncolo, Jönsaksentie 6 A (2 krs) huone 209 01600 Vantaa / Kuusankoskenkatu 6A ( 2 krs) 45700 Kuusankoski
Kohderyhmät: Lapset, nuoret ja aikuiset. Työnohjausta heidän parissaan työskenteleville
Työkokemus: Musiikkiterapeuttina 1997 alkaen. Työnohjaajana 2000 alkaen.

Hanna Hakomäki
Musiikkiterapeutti FT, psykoterapeutti, työnohjaaja
puh: 040-5541443
e-mail: hanna.hakomaki(NO SPAM)musiikkiterapia.fi
Toimialue: Pääkaupunkiseutu ja Kymenlaakso.
Nuorten kuntoutuspsykoterapiaa.
Musiikkiterapiaa lapsille ja varhaisnuorille sekä heidän perheilleen.
Pääasiallisena toimintamuotona tarinasäveltäminen, joka soveltuu
-pitkäkestoiseen musiikkipsykoterapeuttiseen työskentelyyn
-interventioksi toisen hoitojakson sisällä
-lapsen terapian ja perheterapian yhdistämiseen
-vertaisryhmän musiikkiterapian muodoksi.
www.tarinasaveltaminen.fi
Käytössä myös valokuvaterapian keinoja.
Pitkä ja monipuolinen työkokemus musiikkiterapiasta lasten ja nuorten parissa, musiikkitoiminnasta kehitysvammaisten kanssa sekä pianonsoiton erityisopetuksesta.
Työnohjausta yksilöllisesti ja ryhmämuotoisena musiikki-, kuntoutus-, sosiaali-, hoito-, kasvatus- ja luoville aloille.
Musiikkiterapia-alan kouluttaja.

Maaret Herkamaa
musiikkiterapeutti, musiikkipedagogi
MKH musiikki&terapia
puh: 040-5371184
e-mail: mkhmusiikkiterapia(NO SPAM)gmail.com
Työskentelyalue: Pääkaupunkiseutu
Kohderyhmät: Nuoret ja aikuiset. Psyykkiset ja neurologisen häiriöt sekä kehitysvammaiset (mm. aivoverenkiertohäiriöstä kuntoutuvat, muistisairaat, päihderiippuvuus, ahdistuneisuushäiriöt ja masennus)
Yksilö- ja ryhmäterapiat, työskentelen myös palvelun tilaajan osoittamissa tiloissa.
Sopimus Kelan kanssa palveluntuottajana: Nuorten kuntoutuspsykoterapia

Nanna Juva
Musiikkiterapeutti (valmistunut 1995, siis toiminut yli 20 vuoden ajan) erikoissairaanhoitaja (kätilö).
puh: 044-5160375
e-mail: njuva(NO SPAM)welho.com
Toimin omissa tiloissani, Töölöntorinkatu 9 A (porttikäytävästä sisään, ovessa lukee MUSILO) 00260 Helsinki, mutta tarvittaessa myös asiakkaan osoittamissa tiloissa pääkaupunkiseudulla. Käytössäni ei ole autoa.
Asiakkaat: Lähinnä lapset, joilla mm. kielenkehityksen vaikeutta, tunne-elämän häiriötä, autismia, Aspergeroireyhtymää tai kehitysvammaisuutta. Kelan sopimus voimassa. Äiti-lapsiryhmät, joilla varhaisen vuorovaikutuksen häiriöitä. Fysioakustinen tuoli käytössä aikuisille, joilla mm.unihäiriöitä

Taru Koivisto
Tarumusiikki Oy
MuM, musiikkiterapeutti
puh: 040-5634566
e-mail: taru12.koivisto(NO SPAM)gmail.com
Kotisivu: www.tarumusiikki.com
Työskentelyalue: Pääkaupunkiseutu
Vastaanotto: Nuijamäki 6 C Kilo, Espoo
Myös koti-, koulu- ja laitoskäynnit.
Kohderyhmä: Lapset, nuoret, aikuiset, vanhukset. Yksilö- ja ryhmäterapiaa.
Työkokemus: Masennuksesta, ahdistuksesta, traumaoireista (PTSD) ja jännittämisestä kärsivät lapset, nuoret ja aikuiset.  Kehitysvammaisten musiikkiterapia ja erityisryhmien musiikkikasvatus. Yhteisöllinen projektityöskentely osana päihde- ja kansanterveystyötä. Sairaala- ja hoivamusiikkityö, saattohoito musiikilla. taru12koivisto.wixsite.com/mysite 
Sopimus Kelan ja HUSin kanssa kanssa palvelujen tuottajana.
Also therapy in english.

Kaarina Laitinen
Musiikkimeri OY
Musiikkiterapeutti, LH
Toimitilat: Kinaporinkatu 11 A Sörnäinen, Helsinki
puh: 050-5823356
e-mail: musiikkimeri(NO SPAM)hotmail.com
Kotisivu: www.musiikkimeri.fi
Työskentelyalue: Helsinki
Kohderyhmät: Lapset ja nuoret (3-25v.), Psyykkisesti oirehtivat, Kehitysvammaiset, Autistiset/Asperger, Mutistiset, Dysfaattiset ym.
Sopimus Kelan kanssa palveluntuottajana
-Vaativa lääkinnällinen kuntoutus
-Kuntoutuspsykoterapia (16-25v)
Työskentelen Kinaporinkadulla toimitilassa ja kouluissa, päiväkodeissa, tarvittaessa lapsen tai nuoren kodissa.
Minulla on erittäin pitkä ja laaja työkokemus lasten ja nuorten kuntoutuksesta. Teen yksilöllistä laaja-alaista musiikkiterapiaa, myös intensiivistä (kaksi kertaa viikossa). Käytän terapiassa tarvittaessa tukiviittomia ja pcs-kuvia. Olen käynyt Pecs-koulutuksen. Työskentelen kokonaisvaltaisesti yhteistyössä lapsen tai nuoren lähiverkoston kanssa. Käytän työhöni säännöllistä työnohjausta.

Sari Laitinen
Musiikkiterapeutti FL, fysioterapeutti
Kadenssi
puh: 050-3377465
e-mail: sari.laitinen(NO SPAM)kadenssi.fi
Kotisivu:  www.kadenssi.fi
Työskentelyalue: Pääkaupunkiseutu
Sopimus Kelan ja HUSin kanssa palvelujen tuottajana
Työkokemus:
- Fysioterapeutti v. 1985, musiikkiterapeutti v. 1995. Työkokemusta on erityisesti aivoverenkiertohäiriöistä kuntoutuvien, muistisairaiden ja kehitysvammaisten asiakkaitten musiikkiterapiasta. Asiakkaina on myös psyykkisesti oirehtivia lapsia ja nuoria.
- Toimin sekä omissa tiloissa että asiakkaan luona. Mahdollista on sekä yksilö- että ryhmäterapia.
- Suuntautuminen neuropsykologisesti painottuvaan laaja-alaiseen musiikkiterapiaan.

Sami Lindroos
Musiikkiterapeutti, psykoterapeutti, PGDip Music, B.A. in music.
puh: 040-4140158
e-mail: samilindroos(NO SPAM)yahoo.com
Työskentelyalue pääkaupunkiseutu/Uusimaa. Oma työtila Länsi-Vantaalla.
Kohderyhmät: Lapset, nuoret, aikuiset, vanhukset. Yksilö- ja ryhmäterapiaa. Psyykkiset ja neurologiset häiriöt sekä kehitysvammaiset. Myös soitinopetusta ja bändityöskentelyä.
Sopimus Kelan kanssa palvelujen tuottajana.

Sari Mutanen
Musiikkiterapeutti, Lastenhoitaja
Musiikkiterapia Sininen Sävel
puh: 041-5012061
e-mail: sari(NO SPAM)sininensavel.fi
Kotisivu: www.sininensavel.fi
Työskentelyalue: Pääkaupunkiseutu
Kohderyhmät: lapset, nuoret, aikuiset, vanhukset, yksilö- ja ryhmäterapiaa
Terapia mahdollista myös asiakkaan osoittamissa tiloissa (päiväkoti, koulu, laitos)
Sopimus KELAn palveluntuottajana 2019 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus ja kuntoutuspsykoterapia 16-25 v)

Kaija Oivamäki-Tähtinen
musiikkiterapeutti, psykoterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti, KM
Musiikkiterapiapalvelu Harmony Holding Ky
Toimitila: Metsäpurontie 26, 00630 Helsinki
puh: 040-5868 488
e-mail: kaija.tahtinen(NO SPAM)saunalahti.fi
Työskentelyalue: pääkaupunkiseudun asiakkaat omassa toimitilassa Helsingin Maunulassa
Kohderyhmät: nuoret ja aikuiset (psyykkiset häiriöt mm. masennus, ahdistuneisuushäiriöt, traumat)
Yksilö- ja ryhmäterapia, työnohjaus
Kelan palveluntuottaja

Tanja Pyy
Musiikkiterapeutti, vammaistyön lähihoitaja, Peter Hess äänihieronnan harjoittaja
Syystie 1 M 83, 00780 HELSINKI
puh: 050-5348504
e-mail: tanja(NO SPAM)pyy.me
Työskentelyalue: Pääkaupunkiseutu
Kohderyhmät: Yksilö- ja ryhmäterapiat eri kohderyhmistä, lapset, nuoret, aikuiset, seniorit.
Käytössä myös fysioakustinen tuoli sekä soundbeam.
Erityisosaaminen: Lievästi - vaikeasti kehitysvammaiset mm. vuorovaikutus/kommunikaatio (AAC-menetelmät), syvärentoutus äänimaljahieronnalla.
Kelan palveluntuottaja 2015-2018.

Eeva Rajaniemi
Musiikkiterapeutti, työnohjaaja, luokanopettaja, KM
Musiikkiterapia Eeva Rajaniemi
Toimitila: Asemanaukio 7, 04200 Kerava
puh. 040-9105187
e-mail: eeva.rajaniemi(NO SPAM)gmail.com
Kotisivu: www.eevarajaniemi.fi
Työskentelyalue: Keski- ja Itä-Uusimaa sekä pääkaupunkiseutu
Kohderyhmät: lapset, nuoret, aikuiset ja vanhukset
Yksilö- ja ryhmäterapia, työnohjaus
Kelan palvelutuottaja (kuntoutuspsykoterapia, 16-25 -vuotiaat)

Juhani Saari
Musiikkiterapeutti, FM (Musiikkitiede), muusikko, säveltäjä, äänisuunnittelija
Musiikkiterapiasaari
puh: 040-8217942
e-mail: musiikkiterapiasaari(NO SPAM)gmail.com
Kotisivu: www.musiikkiterapiasaari.fi
Työskentelyalue: pääkaupunkiseutu, Lahti sekä mahdollisuus etäterapian pitämiseen.
Otan asiakkaita vastaan Helsingissä osoitteessa Metsäpurontie 26, 00630 Helsinki
sekä Lahdessa, Nyanssilla, osoitteessa Hämeenkatu 5. Terapia mahdollista toteuttaa myös esim. kotikäynteinä.
Kohderyhmä: psyykkisesti oireilevat lapset, nuoret ja aikuiset sekä erityisesti autismiasiakkaisiin erikoistunut. Myös soitonopetusta (kaikki bändisoittimet) ja bändiohjausta.
Yksilö- ja ryhmäterapia
Palveluntuottajasopimus Kelan kanssa (kuntoutuspsykoterapia, 16–25-vuotiaille)
Therapy in English is also available.

Emmi Sajalin
Musiikkiterapeutti, MuM
Klangi terapia ja opetus
Mechelininkatu 19 B 61, 00100 Helsinki
puh: 040-2174902
e-mail: emmi(NO SPAM)klangi.com
Kotisivu: www.klangi.com
Työskentelyalueena koko pääkaupunkiseutu. Työskentelen joko omassa työtilassani Töölössä tai asiakkaan osoittamissa tiloissa. 
Nuorten ja aikuisten psyykkinen kuntoutus. Sopimus Kelan palveluntuottajana: Nuoret 16-25 -vuotiaat kuntoutuspsykoterapia-asiakkaat: Musiikkiterapia yksilö- ja ryhmäterapiana/ET-pätevyys.

Aarre Tarkki
Musiikkiterapeutti, työnohjaaja RR, NLP Master Practitioner, Kouluttaja
Suomen musiikkiterapiayhdistys ry:n kunniajäsen
Yhteystiedot: AARREMUSIIKKI Oy
Jussilantie 1 B 6, 04300 TUUSULA
puh: 040-5464944
e-mail: aarre.tarkki(NO SPAM)elisanet.fi
Annan musiikkiterapiapalveluja ja työnohjausta omassa terapiatilassa tai asiakkaan osoittamissa tiloissa pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa.
Erityisosaamista vanhusten, neurologisten, psykiatristen ja kehitysvammaisten asiakkaiden musiikkiterapeuttisessa kuntoutumisessa sekä fysioakustisessa hoidossa. Teen myös musiikkiterapeuttisia hoitoarviointeja.
Menetelminä soittaminen, laulaminen, aktivoivat musiikilliset liikunta-, mielikuva- ja muistikuvaharjoitukset, ääniterapia, rentouttaminen sekä fysioakustinen hoito.

Rita Tuhkasaari
Musiikkiterapeutti (laaja-alainen), musiikkiterapeutti TMT (toiminnallinen musiikkiterapia)
puh. 050-5379009
e-mail: rita.tuhkasaari(NO SPAM)vantaanterapiakeskus.fi
Kotisivu: www.vantaanterapiakeskus.fi
Toimialue: pääkaupunkiseutu
Toimitilat: Vantaan terapiakeskus, Asematie 11 A 16, 01300 Vantaa.
Kohderyhmä: lapset ja nuoret
Sopimukset: HUS:n ja Kelan (vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus, harkinnanvarainen kuntoutuspsykoterapia 16-25v. kanssa)
Työkokemus: yksityisenä musiikkiterapeuttina 8/2001 alkaen

Kristiina Urpo-Viranko
Musiikkiterapeutti, psykoterapeutti, perheterapeutti, KM
puh: 050-5268677
e-mail: kristiina.urpoviranko(NO SPAM)gmail.com
Työskentelyalue:Pääkaupunkiseutu
Kohderyhmät: lapset, nuoret, aikuiset (mm. psyykkisesti oirehtivat, asperger, ADHD, dysfasia, oppimisvaikeudet, kehitysvammaiset), perheet
Sekä yksilö-,että ryhmäterapioita
Sopimukset: HUS ja KELA (vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus, harkinnanvarainen kuntoutuspsykoterapia 16-25v.)

Tuuli Uosukainen
Musiikkiterapeutti 
puh: 0500-711099
e-mail: t.uosukainen(NO SPAM)kolumbus.fi
Työskentelyalue läntinen uusimaa ja pääkaupunkiseutu. Toimitilat Vantaalla ja Hangossa
Työkokemus: Kehitysvammaiset, ensikodit, päihderyhmät, äiti-lapsi ryhmät, lasten psykiatria.
Palvelee myös ruotsiksi ja englanniksi. Terapi okså på svenska, also therapy in english.
Toimii myös kouluttajana, työnohjaajana ja on ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (laillistettu 05/2015).
Sopimus Kelan ja HUS:n kanssa palvelujen tuottajana.

Seija Valo
Musiikkiterapeutti,  PH, Päiväkotiyrittäjä (musiikkipäiväkoti Pikkupiipari)
puh: 040-5684868
e-mail: pk.piipari(NO SPAM)kolumbus.fi
Työskentelyalue:  pääkaupunkiseutu/uusimaa
Työtilat: Espoo, Olari
Teen terapiaa myös asiakkaan osoittamissa tiloissa
Kohderyhmät: lapset, nuoret, aikuiset, vanhukset
Yksilö- ja ryhmäterapiaa
Sopimus KELAn kanssa (harkinnanvarainen psykiatrinen kuntoutus 16-25v)

Miina Virtanen
Musiikkiterapeutti, työnohjaaja (STOry)
Sävelmetsä Oy
Ylistörmä 4 L 3, 02210 Espoo
puh. 041-4523780
e-mail: miina.virtanen(NO SPAM)savelmetsa.fi
kotisivu: www.savelmetsa.fi
viitekehys: psykodynaaminen ja integratiivinen
sopimukset: Kelan kuntoutuspsykoterapia nuorten (16-25 v.) musiikkiterapiana
Musiikkiterapiaa Kelan tukemana kuntoutuspsykoterapiana psyykkiseen oireiluun (esim. masennus, ahdistuneisuus, traumaoireet) 16-25-vuotiaille Sävelmetsän toimitilalla Espoon Olarissa, osa käynneistä voi olla myös etänä. Terapiaa voi jatkaa kolme vuotta noin 28-vuotiaaksi saakka mikäli terapiahakemus on tehty viimeistään 25-vuotiaana. Musiikkiterapiaa psykoterapian erityissovelluksena myös kaiken ikäisille itse maksaville asiakkaille. Lisäksi musiikkiterapiaa lapsille vanhempien maksamana, erityisosaamista autismin kirjon lapsista ja valikoivasta puhumattomuudesta sekä musiikkiterapiasta oppimisvalmiuksien edistämisessä.
Tällä hetkellä Sävelmetsällä on voimassa nuorten (16-25-v.) musiikkiterapiasopimus Kelan kuntoutuspsykoterapiana, voit tarvittaessa kysyä Kelalta myös asiakaskohtaisen suorahankinnan mahdollisuutta Kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen Sävelmetsän musiikkiterapiaan.

Työnohjaus: Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen työnohjausta musiikkiterapeuteille.