loader

Musiikkiterapian avulla voidaan edistää eri-ikäisten ja eriasteisesti kehitysvammaisten kuntoutujien fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista toimintakykyä. Musiikkiterapian keinoin voidaan mm. tukea kehitysvammaisen lapsen varhaista vuorovaikutusta ja kommunikointivalmiuksia sekä edistää kouluikäisen kehitysvammaisen lapsen oppimisvalmiuksia, tunne-elämän toimintoja ja vuorovaikutustaitoja. Tutkimuksen perusteella arjen suoriutumista ja osallistumista haittaavat toimintarajoitteet lieventyivät niin nuorilla, aikuisilla kuin ikääntyneilläkin kehitysvammaisilla. Musiikillinen ilmaisu ja vuorovaikutus onnistuvat ja musiikkiterapia mahdollistaa myös psykoterapian kuntoutujille, joilla on haasteita verbaalissa kommunikaatiossa. Musiikkiterapia on tavoitteellinen, suunnitelmallinen ja tieteelliseen tutkimukseen perustuva kuntoutusmuoto, joka toteutuu useimmiten julkisten tahojen kuten Kelan tai sairaanhoitopiirien korvaamana. 

Tutkijoina Kelan rahoittamassa tutkimuksessa toimivat Päivi Saukko (FT musiikkiterapeutti, psykologi) ja Hanna Hakomäki (FT musiikkiterapeutti, perhe- ja paripsykoterapeutti).

Linkki Kelan tiedotteeseen            Linkki tutkimusjulkaisuun