loader

ALUEELLISET ALAJAOSTOT:
Alajaostojen toiminnan tavoitteena on jäsenistön yhteistoiminnallisuuden lisääminen ja ammatillisen osaamisen vahvistaminen. Aluetoiminnassa ammattilaisjäsenten merkitys on huomattava. Ammattilaisjäsenet toteuttavat käytännön kiltatoimintaa alueellisissa tapaamisissaan ja keskinäisessä yhteistyössään. Aluetapaamisiin ovat tervetulleita myös opiskelija-, kunnia-, eläkeläis- ja kannatusjäsenet. Alajaoston jäseniltä edellytetään yhdistyksen jäsenyyttä, mm. yhdistyksen kautta järjestetyn tiedotuksen vuoksi.

Toiminnan muoto ja sisältö on aluekohtaista ja paikallisista tarpeista lähtevää. Jokainen alueellinen alajaosto toimii oman toimintasuunnitelmansa pohjalta, jonka tekemisestä vastaa kokoonkutsuja. Tapaamisten tärkeänä funktiona on edelleen kollegojen tapaaminen, musiikkiterapian kliinisen tiedon sekä käytänteiden jakaminen, ajatusten vaihtaminen ja vapaamuotoinen virkistäytyminen. Tapaamisissa välitetään monenlaista ajankohtaista tietoa esim. verotukseen ja Kelaan liittyvistä asioista, jolloin alajaostojen yhteistyö yhdistyksen hallituksen ja työryhmien kanssa korostuu. Alajaostot voivat järjestää myös erilaisia paikallisia tietoiskuja ja neuvottelutapahtumia yhteistyötahojen kanssa tai osallistua paikkakunnalla järjestettäville messuille. Tällaisen toiminnan tukemiseksi alajaostot voivat anoa yhdistyksen hallitukselta pieniä avustuksia. Anomukset käsitellään tapauskohtaisesti ja niihin myönnetään varoja yhdistyksen taloudellisen tilanteen puitteissa.

ETELÄ-POHJANMAA

Yhteyshenkilö: Ritva Lipasti / etela-pohjanmaa(at)musiikkiterapia.net

ETELÄ-SAVO ja KAAKKOIS-SUOMI

Yhteyshenkilö: Hanna Laukkarinen / etela-savo(at)musiikkiterapia.net ja kaakkois-suomi(at)musiikkiterapia.net

KANTA-HÄME

Yhteyshenkilö: Anne Takamäki / kanta-hame(at)musiikkiterapia.net

KESKI-SUOMI

Yhteyshenkilö: Riikka Karvonen / keski-suomi(at)musiikkiterapia.net

PIRKANMAA

Yhteyshenkilö: Jaana Lehikoinen / pirkanmaan(at)musiikkiterapia.net

POHJOIS-KARJALA

Yhteyshenkilö: Mikko Kinnunen / pohjois-karjala(at)musiikkiterapia.net

POHJOIS-SAVO

Yhteyshenkilö: Nina Sjöstedt / pohjois-savo(at)musiikkiterapia.net

POHJOIS-SUOMI

Yhteyshenkilö: Anna-Maria Alaluusua / pohjois-suomi(at)musiikkiterapia.net  

PÄIJÄT-HÄME

Yhteyshenkilö: Eeva Helemaa-Ryymin / hame(at)musiikkiterapia.net 

SATAKUNTA

Yhteyshenkilö: Eija Karvinen / satakunta(at)musiikkiterapia.net

UUSIMAA

Yhteyshenkilöt: Reetta Keränen ja Taija Karppinen / uusimaa2008(at)musiikkiterapia.net 

VARSINAIS-SUOMI

Yhteyshenkilö: Kaisu Heino / varsinais-suomi(at)musiikkiterapia.net

OPISKELIJAT

Yhteyshenkilö:  / opiskelija(at)musiikkiterapia.net

Suomen musiikkiterapiayhdistys on perustettu 1973 edistämään suomalaisen musiikkiterapian asemaa ja lisäämään tietoa alasta
    
Näiden päämäärien saavuttamiseksi yhdistys:

 • Järjestää koulutusta
 • Jakaa tietoa
 • Antaa musiikkiterapiaa koskevia lausuntoja ja tekee ehdotuksia
 • Tukee alueellista toimintaa paikallisten alajaostojen muodossa
 • Toimii yhteistyössä muiden terveydenhuolto-, sosiaali- ja kasvatusorganisaatioiden kanssa
 • Pitää yhteyttä kansainvälisiin musiikkiterapiajärjestöihin
 • Toimittaa musiikkiterapiaan liittyviä julkaisuja.


Suomen musiikkiterapiayhdistys on maailman musiikkiterapiajärjestön (World Federation of Music Therapy) ja Euroopan musiikkiterapiayhdistyksen (EMTC) jäsen

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, jonka kokoonpanon vuonna 2017 löydät edellisestä linkistä.

Jäsenyysmuodot

 • Ammattilaisjäsen
 • Opiskelijajäsen
 • Kannatusjäsen
 • Eläkeläisjäsen
 • Yhteisöjäsen

* Jäsenhakemuskaavake     * Ammattilaisjäsenen jäsenmaksun alennushakemus

 SMTY:n ammattilaisjäsen

Yhdistyksen ammattilaisjäsenenä voi olla musiikkiterapeutin ammatillisen koulutuksen saanut henkilö.
Ammattilaisjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. -Ammattilaisjäsenen jäsenmaksu on v. 2017 175 €.

Ammattilaisjäsen voi anoa alennusta jäsenmaksusta tilapäisen maksukyvyn alenemisen (esimerkiksi äitiysloman, varusmiespalveluksen tai maisteriopintojen) perusteella. Ammattilaisjäsenmaksun voi maksaa yhdessä tai kahdesssa erässä eräpäivään mennessä.
Jäsenmaksuun sisältyvät palvelut:

Koulutuspalvelut

 • yhdistyksen järjestämät koulutukset (jäsenhintaan)
 • yhdistyksen muiden kouluttajatahojen kanssa järjestämät koulutukset (jäsenhintaan)
 • vain ammattilaisjäsenille suunnatut koulutukset

Julkaisupalvelut

 • Musiikkiterapia -lehti (sisältyy jäsenmaksuun)
 • yhdistyksen julkaisut (25 % alennuksella)

Tiedotuspalvelut

 • jäsentiedote
 • tiedotteet sähköpostitse (ammatillisiin asioihin liittyvät sähköpostitiedotteet kuuluvat vain ammattilaisjäsenetuihin!)
 • yhdistyksen www-sivut
 • ammattilaisjäsenten oma sähköpostilista
 • ammattilaisjäsenten omat suojatut sivut, jotka sisältävät mm. ammattilaisten tietopankin ja keskustelupalstan
 • mahdollisuus internetlinkkiin omalle kotisivulle

Ammatilliset palvelut

 • musiikkiterapiapalveluiden keskitetty markkinointi ja tiedottaminen
 • yhteydenpito musiikkiterapia-alan yhteistyötahoihin koti- ja ulkomailla
 • ammatillinen edunvalvonta
 • alajaostotoiminta (ammatillinen alajaosto, alueelliset alajaostot, erityisalojen alajaostot)
 • mahdollisuus lakimiespalveluihin ammatillisissa asioissa
 • työttömyyskassaneuvonta
 • palvelujen alueelliseen saatavuuteen liittyvä konsultointi
 • yrittäjyysneuvonta
 • ammattieettinen neuvonta

SMTY:n opiskelijajäsen

Yhdistyksen opiskelijajäsenyys edellyttää musiikkiterapian ammatillisen koulutuksen käynnissä olevia opintoja. Musiikkiterapian perusopinnot (esim. avoimen yliopiston kautta) eivät oikeuta opiskelijajäsenyyteen.
Opiskelijajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Opiskelijajäsenen jäsenmaksu on v. 2017 35 €.
Jäsenmaksuun sisältyvät palvelut:

Koulutuspalvelut

 • yhdistyksen järjestämät koulutukset (opiskelijahintaan)

Julkaisupalvelut

 • yhdistyksen muut julkaisut (25 % alennuksella)

Tiedotuspalvelut

 • jäsentiedote
 • tiedotteet sähköpostitse
 • yhdistyksen www-sivut
 • opiskelijajäsenten oma sähköpostilista
 • opiskelijajäsenten omat suojatut sivut, jotka sisältävät mm. opiskelijoiden tietopankin ja keskustelupalstan

Opiskelijapalvelut

 • opiskelijoiden alajaosto
 • opiskelijoiden yhdyshenkilö

SMTY:n kannatusjäsen

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi hakeutua täyttämällä jäsenhakemuskaavakkeen. Kannatusjäsenen jäsenmaksu on v. 2017 65 €.
Jäsenmaksuun sisältyvät palvelut:

Koulutuspalvelut

 • yhdistyksen järjestämät koulutukset (jäsenhintaan)

Julkaisupalvelut

 • Musiikkiterapia -lehti (10 % alennuksella)
 • yhdistyksen julkaisut (10 % alennuksella)

Tiedotuspalvelut

 • jäsentiedote
 • tiedotteet sähköpostitse (ei ammatillisiin asioihin liittyvät)
 • yhdistyksen www-sivut

SMTY:n eläkeläisjäsen

Edellytyksenä aikaisempi ammattilaisjäsenyys (JAM) tai ammattikillan jäsenyys. Eläkeläisjäsenmaksu on v. 2017 35 €.
Jäsenmaksuun sisältyvät palvelut:

Koulutuspalvelut

 • yhdistyksen järjestämät koulutukset (jäsenhintaan)
 • yhdistyksen muiden kouluttajatahojen kanssa järjestämät koulutukset (jäsenhintaan)
 • vain ammattilaisjäsenille suunnatut koulutukset

Julkaisupalvelut

 • Musiikkiterapia -lehti (sisältyy jäsenmaksuun)
 • yhdistyksen julkaisut (25 % alennuksella)

Tiedotuspalvelut

 • jäsentiedote
 • tiedotteet sähköpostitse
 • yhdistyksen www-sivut

SMTY:n yhteisöjäsen

Yhdistyksen yhteisöjäsenenä voi olla rekisteröity yhdistys tai oikeuskelpoinen yhteisö. Yhteisöjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhteisöjäsenen jäsenmaksu v. 2017 on 205 €.
Jäsenmaksuun sisältyvät palvelut:

Koulutuspalvelut

 • mahdollisuus osallistua yhdistyksen järjestämiin koulutuksiin
 • mahdollisuus yhteistyöhön koulutuksiin liittyvissä asioissa

Julkaisupalvelut

 • Musiikkiterapia -lehti (sisältyy jäsenmaksuun)
 • yhdistyksen julkaisut (10% alennuksella)
 • mahdollisuus yhteistyöhön julkaisuihin liittyvissä asioissa

Tiedotuspalvelut

  • jäsentiedote
  • tiedotteet sähköpostitse
  • ilmoitukset SMTY julkaisuissa alennettuun hintaan
  • yhdistyksen www-sivut
  • mahdollisuus yhteistyöhön tiedottamiseen liittyvissä asioissa


Sähköpostiosoitteet varsinaisille jäsenille muotoa etunimi.sukunimi(at)musiikkiterapia.net skandinaaviset kirjaimet muutettuna ä=a ; ö=o.
    
Puheenjohtaja  
Jaakko Erkkilä
p.  050 383 5851

 Varsinaiset jäsenet   Henkilökohtaiset varajäsenet
Ala-Ruona Esa Värri Jukka
Arponen Anu Hakomäki Hanna
Kettunen Jouni Keränen Reetta
Oivamäki-Tähtinen Kaija Pellikainen Piia
Karvonen Riikka
Simos Heidi (opisk) Nevavuori Taru (opisk)
Takamäki Anne  Peltola Taina
Tamminen Tiina Mäkinen Jaana
Vanninen Anja Pyhäluoto Kimmo

Arkistosihteerinä toimii hallituksen ulkopuolisena henkilönä Eve Rannu