loader
  • Pitkät yhtäjaksoiset yksilöterapiat. Terapioiden merkitys kuntoutujan ja kuntoutuksen eri toimijoiden näkökulmista Kelan tutkimusjulkaisut Lue lisää
  • Lääkärilehti: Tutki­muksen mu­kaan impro­vi­sa­to­rinen musiik­ki­te­rapia ei tuo­nut apua autis­mi­kirjon lap­sille. fullarticle
  • The 15th World Congress of Music Therapy, July 4-8, 2017, Tsukuba, Japan - Maailman Musiikkiterapiakongressin esitysten abstraktit löytyvät Lue lisää