loader

Lue lisää            Ohjelma            Ilmoittaudu  

Suomalainen tutkimus musiikkiterapiasta masennuksen hoidossa (Erkkilä, Punkanen, Fachner & al.) on valittu useiden masennusaiheisten kärkitutkimusartikkelien joukosta kansainvälisesti arvostetulle Clearvue Heath –sivustolle. Sivustolla tutkimus esitetään selkeässä visualisoidussa muodossa ja tavoittaa miljoonia lukijoita.

Tutkimuksessa verrattiin musiikkiterapiaa standardihoitoon ja todettiin, että musiikkiterapia auttaa merkittävästi masennuksen hoidossa. Kuuden kuukauden jälkeen musiikkiterapiaa saaneiden tutkittavien masentuneisuus oli selvästi vähäisempää kuin pelkkää standardihoitoa saaneilla kontrolliryhmään kuuluneilla. Myös musiikkiterapiaa saaneiden ahdistuneisuusoireilu väheni kontrolliryhmään verrattuna. Kyseessä on aiempia tutkimuksia laadukkaampi, satunnaistettu kontrolloitu tutkimus.

Linkki Clearvue Health -sivuston julkaisuun

Linkki alkuperäiseen tutkimukseen

Lisätiedot: Suomen musiikkiterapiayhdistys ry:n puheenjohtaja, professori Jaakko Erkkilä Jyväskylän yliopistolta, e-mail jaakko.erkkila(at)jyu.fi

    LUE    

ers.fi  koulutustarjontaa

Dokumentit (ladattavat pdf-tiedostot)

Koulutukset

Ammattietiikka

Ammattieettiset ohjeet

Lomake yhteydenottoa varten

Jäsenlomakkeet

Jäsenale

Jäsenhakemuskaavake

Yhdistyksen säännöt

SMTY:n säännöt

Matkalaskupohjat

Matkalasku 

Matkalasku .doc